Aleksandra Radenković, klavir

Utorak 25. oktobar 2016. 20h

Koncertno-izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a

Koncert u okviru Konkursa FU

 

Aleksandra Radenković, klavir

 

 

PROGRAM

 

L. van Betoven – Sonata op.111

Maestoso – Allegro con brio ed appassionato

Arietta: Adagio molto, semplice e cantabile

S. RahmanjinovElegija op.3 br.1

F. Šubert/ListSerenada

 

F. Šubert – Imprompti op.90 br. 2 u Es-duru

 

F. Šopen – Balada br.1 u ge-molu

 

 

BIOGRAFIJA

 

Aleksandra Radenkovic WEBAleksandra Radenković je rođena 1963. godine u Kragujevcu. Nižu i srednju Muzičku školu je završila u Kragujevcu, u klasi prof. Valerija Sigalјeviča i prof. Jokut Mihailović. Klavirski odsek na FMU u Beogradu upisuje 1980. god. gde je je studirala u klasi prof. Zore Mihajlović i  prof. Igora Laska. Magistarske studije iz klavira završava 1987. god. u klasi prof. Arbo Valdme. Dobitnik je nagrade Univertziteta umetnosti u Beogradu za najbolјeg studenta klavirskog odseka 1983. i 1984. godine, kao i specijalnog priznanja Fakulteta muzičke umetnosti iz Fonda „Emil Hajek” 1985. god. za najperspektivnijeg mladog pijanistu.Tokom školovanja, redovno je učestvovala na republičkim i saveznim takmičenjima i osvajala nagrade. Laureat je Republičkog takmičenja studenata klavira 1982, i dobitnik prve nagrade na Takmičenju iz solfeđa u Ljublјani iste godine. Prvi solistički koncert je održala u svojoj petnaestoj godini. Kao solista  koncertirala je u Kragujevcu, Beogradu, Kruševcu, Nišu, Kralјevu, Čačku, Grožnjanu, Varaždinu i drugim gradovima. Snimala je za Radio Beograd, Radio Zagreb i u dva navrata nastupila sa Beogradskom filharmonijom. Paralelno sa solističkim, neguje i kamerno muziciranje u klavirskom duu i sa solo pevačima. Pedagošku delatnost započinje 1984. godine kao profesor klavira u Muzičkoj školi „dr Miloje Milojević“ u Kragujevcu. Za 15 godina pedagoškog rada, izvela je generacije mladih pijanista koji su uspešno nastavili svoje školovanje na Muzičkim akademijama u zemlјi i inostranstvu. Od 1999.god. angažovana je kao stručni saradnik za klavir na Nastavnom odelјenju FMU iz Beograda u Kragujevcu. Sada je vanredni profesor na Katedri za klavir za predmet Klavirska muzika na FILUM-u u Kragujevcu. Pedagoški rad na FILUM-u krunisan je visokim plasmanima studenata na Međunarodnim takmičenjima komplementarnog klavira u Nišu, Kragujevcu, kao i u Sremskoj Mitrovici. Na Katedri za klavir predaje i predmet Umetnost izvođaštva od 2012. godine, tako da je svoje umetničko angažovanje proširila i na stručno-publicističku delatnost.