Dejan Živković, harmonika

Sreda 08. jun 2016. 20h

Koncertno-izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a

Koncert u okviru Konkursa FU

 

Dejan Živković, harmonika

 

 

PROGRAM

 

Franz Liszt – Prelude and Fugue on BACH

 

Domenico Scarlatti – Sonata F-dur

 

Torbjorn Lundquist – Mala Sonatina (Andante, Moderato, Allegro)

 

Petar I. Čajkovski – Balet Krcko Oraščić, (Marš, Ples šećerne vile, Trepak)

 

Aleksandar Dargomižski – Pesma bez reči

 

Jevgeni Derbenko – Tokata

 

Franz Ries – Perpetuum mobile

 

 

BIOGRAFIJA

Dejan zivkovicDejan Živković (1970, Aleksinac) Nižu muzičku školu ″Vladimir Đorđević″ u Aleksincu završio 1984. godine, u klasi nastavnika Živadina Živkovića. Za vreme školovanja imao dosta nastupa sa muzičkom školom „Vladimir Đorđević”, a posebno se izdvaja nastup u Zagorju ob Savi u Sloveniji. Paralelno sa harmonikom svirao i bas gitaru u dečijem orkestru “Vedri zvuci”, koji je vodio profesor Jovica Gavrilović, sa kojim nastupa na Međunarodnom dečijem festivalu u Šibeniku, Mokranjčevim danima u Negotinu, Skoplјu, kao i u školi za talente u Ćupriji. Sve to je doprinelo da razvije veliku lјubav prema muzici i harmonici. Nastavlјa školovanje i upisuje srednju muzičku školu ″dr Miloje Milojević″ u Kragujevcu, u klasi profesora Radomira Tomića. Za vreme školovanja, osvaja sledeće nagrade: ׃ 1986 . – Međunarodno takmičenje u Strezi (Italija) – 1. nagrada; 1986 g. –  Takmičenje u Sokobanji – 3. mesto; 1987 g. –  Takmičenje u Sokobanji – 2. mesto; 1987 g. – Republičko takmičenje u Beogradu (trio) – 1. nagrada; 1987 g. – Republičko takmičenje u Beogradu (kvintet) – 1. nagrada; 1987 g. – Savezno takmičenje u Dubrovniku  (trio) – 2. nagrada; 1987 g. – Savezno takmičenje u Dubrovniku (kvintet) – 2. nagrada; 1987 g. – Savezno takmičenje u Puli – 1. nagrada; 1987 g. – Međunarodno takmičenje u Kastelfidardu (Italija) – 3. mesto; 1988 g. – Republičko takmičenje u Beogradu – 2. nagrada (1. mesto); 1988 g. – Međunarodno takmičenje u Kamalu (Italija) – 2. mesto; 1989 g. – Međunarodno takmičenje u Kastelfidardu (Italija) – 4. mesto. Za vreme školovanja u Kragujevcu drži koncerte u: Kragujevcu, Aleksincu, Zaječaru i učestvujem na koncertu klase u Beogradu u Muzičkoj školi Stanković. Po završetku srednje škole, polaže prijemni ispit na Muzičkoj Akademiji ″Gnjesinih″ u Moskvi, u klasi profesora Jurija Aleksejevića Vostrelova. Za vreme školovanja u Moskvi, drži koncerte u Aleksincu i Nišu. Od 1995-2003. godine, radi na Višoj muzičkoj školi u Nišu i u Osnovnoj muzičkoj školi ″Vladimir Đorđević″ od 1995-2008. u Aleksincu. U periodu 1998-1999. angažovan je kao profesor u muzičkoj školi „Milenko Živković“ u Paraćinu. 1996. godine, bio je koautor udžbenika ″Praktikum za drugi instrument-harmonika″,  za studente teoretskog odseka Više muzičke škole u Nišu. 1999.godine upisuje magistarske studije u Skoplјu, glavni predmet-harmonika u klasi docenta Vojina Vasovića. Magistrirao je 2002. godine. Od 2000. godine radi kao asistent, od 2003.godine kao docent a od 2008. godine kao vanredni profesor na Fakultetu Umetnosti u Nišu. Maja 2007. godine u Aleksincu drži predavanje na temu “Muzička i tehnička izražajnost kroz obradu kompozicije Horal i Rondo – Tokata, kompozitora  J. Derbenka“. Bio je šef Katedre za harmoniku i gitaru od 2004. do 2009. godine na Fakultetu Umetnosti u Nišu. Sa studentima i đacima redovno učestvuje na takmičenjima.  Bio je član komisija magisterijum ispita na FILUM-Kragujevac. UČEŠĆE U RADU ŽIRIJA: “Dani harmonike” Smederevo –  2000. godine; “Dani harmonike” Smederevo –  2005. godine; “Dani harmonike” Smederevo –  2006. godine; “Dani harmonike” Smederevo –  2007. godine; “Dani harmonike” Smederevo –  2008. godine; Regionalno takmičenje harmonikaša u Knjaževcu – 2006. godine; Školski Festival muzičke škole u Prokuplјu – 2008. godine. KONCERTNA AKTIVNOST: 25.04.1994. godine Solistički koncert-Sala Centra za kulturu-Aleksinac; 21.04.1994. godine-  Solistički koncert,Sala Više muzičke škole; 21.02.2001. godine – Solistički koncert,Galerija Doma kulture-Aleksinac; 23.05.2001. godine – Nastup na koncertu profesora u Sali Simfonijskog orkestra u Nišu; 26.01.2002. Nastup na Svetosavskom koncertu, Sala Doma kulture – Aleksinac; 21.05.2002. godine- Nastup na koncertu „ Hoćemo fakultet umetnosti“ program: A,Repnjikov-Koncertna poema(1. Stav),klav. Pratnja-Dragana Đorđević; 23.03.2004. godine – Nastup sa kamernim orkestrom Fakulteta umetnosti povodom Dana studenata Univerziteta u Nišu – Sala Niškog simfonijskog orkestra; 14.06.2005. godine – Učešće na koncertu nastavnika i saradnika Fakulteta Umetnosti u Nišu  – Sala Niškog simfonijskog orkestra; 27.06.2005. godine – Solistički koncert u Aleksincu; 13.08.2005. godine – Solistički koncert u Sokobanji; 23.11.2005. godine – Solistički koncert u Nišu – Sala Fakulteta Umetnosti; 07.12.2005. godine – Solistički koncert u Nišu – Sala srednje muzičke škole; 10.05.2006. godine – Učešće na koncertu profesora Fakulteta Umetnosti – Sala simfoniskog orkestra; 03.11.2007. godine – Solistički koncert u okviru 3. međunarodnog simpozijuma kompozitora, muzikologa, i muzičkih teoretičara u Sokobanji; 05.02.2008. godine – Solistički koncert u Aleksincu; 28.02.2008. godine – Solistički koncert u Knjaževcu; 24.09.2015. godine – Solistički koncert u Aleksincu; 20.10.2015. godine – Solistički koncert u Ćupriji.