Emina Smolović, violina Bojan Mladenović, klavir

20.mart 2013. 20h

 

Emina Smolović, violina

Bojan Mladenović, klavir

 

Koncertno – izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a

 

 

PROGRAM

 

G. Tartini – Didona Abbandonata
Sonata g-moll, Op.1, br.10
Affetuoso
Presto non troppo
Largo
Allegro comodo

 

W. A. Mozart – Sonata КV379, G-dur
Adagio, Allegro
Andante cantabile, Adegio, Allegretto

 

L. van Beethoven – Sonata D-dur, Op.12. br.1
Allegro con brio
Tema con Variazioni – Andante con moto
Rondo-Allegro

 

L. van Beethoven – Romansa Op. 50 F-dur

 

BIOGRAFIJE

 

Emina Smolović rođena je 16.03.1970. godine. Završila je studije violine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Dejana Mihailovića, a magistrirala violinu je na FMU u Beogradu, u klasi prof. Jasne Maksimović. Završila je specijalističke studije iz predmeta Metodika nastave gudačkih instrumenata u klasi prof. Dejana Mihailovića, kao i specijalističke studije iz Kamerne muzike u klasi prof. Olivere Đurđević. Sada u toku  doktorskih studija iz Muzičke pedagogije – Metodike, na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, kao i doktorskih studija Violine na Fakultetu umetnosti u Nišu. Kao solista i kao član razlčitih ansambala imala je niz koncerata u zemlji i inostranstvu (Francuskoj, Italiji, Egiptu, Izraelu, Turskoj, Japanu…). Kao solista, svirala je sa SO RTS-a, sa Sarajevskom filharmonijom, sa kamernim orkestrom Sarajevske filharmonije i sa Umetničkim ansamblom „Stanislav Binički“. Svirala je u velikom broju kamernih ansambala, od dua do kamernog orkestra. Bila je predstavnik MO Srbije u „Mediteranskom orkestru mladih“. Svirala je u Novosadskoj filharmoniji, SO RTS-a, orkestru Doma vojske SCG, Sarajevskoj filharmoniji i operi.

Radila je u MŠ „Kosta Manojlović“ u Zemunu kao profesor violine, kamerne muzike, čitanja s lista i sa orkestrom učenika škole, a potom u SO RTS-a. Od decembra 2002. godine radi na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu u zvanju vanrednog profesora iz predmeta Metodika nastave gudačkih instrumenata. 2008. godine  objavila je udžbenik ”Metodika početne nastave violine” ( izdavač Akademija lepih umetnosti).

Odlukom Saveta FILUM-a 1.10.2005. godine, imenovana je za prodekana za umetnički rad na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.

 

 

Bojan Mladenović je trenutno student druge godine doktorskih studija klavira na Fakultetu umetnosti u Nišu u klasi prof. Dragoslava Aćimovića. Rođen je 6.7.1983. godine u Nišu. Srednju muzičku školu u Nišu (teoretski odsek) je završio 2002. godine, a iste godine završio je i Muzičku školu „Stanislav Binički“ u Leskovcu (klavirski odsek), u klasi prof. Slađane Popović – Buklijaš. Osnovne studije klavira završio je 2007. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Lidije Stanković. Stručno se usavršavao pohađajući kurseve Arba Valdme, Jurija Kota i Kemala Gekića. Ostvario snimke za Radio Beograd i za FMU Beograd. Učеstvоvао је nа mnоgim tаkmičеnjimа rеpubličkоg, sаvеznоg i mеđunаrоdnоg kаrаktеrа оd kојih sе izdvајајu: I nаgrаdа nа mеđunаrоdnоm tаkmičеnju „Piеtra Ligurе“ (Itаliја, mај 2000) i III nаgrаdа nа IV ЕPTA piјаnističkоm tаkmičеnju pоsvеćеnоm dеlimа B. Bаrtоkа (Bеоgrаd, dеcеmbаr 2005).  Nаstupао је nа mnоgim kоncеrtimа u zеmlji i inоstrаnstvu kаkо sоlistički, tаkо i u rаznim kаmеrnim аnsаmblimа i sarađivao sa mnogim vrsnim umetnicima i izvođačima, kao i sa „Niškim simfоniјskim оrkеstrоm“.

Od oktobra 2007. radi na Fakultetu umetnosti u Nišu kao umetnički saradnik – korepetitor za gudače.