Gudački kvartet TAJJ, Novi Sad

Utorak 18. oktobar 2016. 20h

Koncertno-izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a

 

Koncertna promocija CDa “Momenti”

Gudački kvartet TAJJ, Novi Sad
Gudački kvartet „TAJJ“ (1997 – )
Aleksandra Krčmar Ćulibrk – I violina
Jovanka Mazalica – II violina
Jelena Filipović – viola
Timea Kalmar – violončelo

 

Serija koncerata se održava pod pokroviteljstvom SOKOJ-a

 

 

PROGRAM

 

Ivana Stefanović – Dve antiohijske pesme

Marko Dulić – Lost…

Dejan Despić – Počasnica Stevanu Mokranjcu

Ivan Brkljačić – Gudački kvartet  „Mokranjac“ – Varijcije na fragment „Njest Svjat“-a

Aleksandar Simić – Dresden Quartet

 

 

BIOGRAFIJA

 

Gudacki kvartet TAJJ

 

 

„okupljene u vremenu kada se novo retko rađa, sjedinjene zajedničkom idejom i mislima predstavljamo staru i novu muziku na način blizak savremenom slušaocu poštojući tradiciju, a ugrađujući ritam savremenog života ovo je slika našeg doba, našeg života ovo je naša muzika…TAJJ“

 

 

„…  TAJJ više u svoju bogatu biografiju ne upisuje pojedinačne generalije članica. Nazivom sklopljenim od inicijala ličnih imena želeći da pokaže poreklo i genezu i iste gudačke, odnosno kvarteteske škole, kao i da istakne težnju za podređivanjem individualnih osobenosti zajedničkom idealu o jedinstvu i stopljenosti kvartetskog zvuka….“  (Marija Adamov,2008.)

Sabirajuči stečena iskustva sa istaknutim umetnicima:  Ami Flammer, Ištvan Varga, Arnold Steinhard, Sandor Devich, kao i članovima: Amadeus kvarteta, Alban Berg kvarteta, Bartok kvarteta, Chilingiran kvarteta, Daniel string kvarteta, Medici string kvarteta, Janaček kvarteta i Smetana kvarteta; i konačno, završavajući magistarske studije kamerne muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof.Ladislava Mezeija; TAJJ pronalazi sopstveni umetnički izraz.

TAJJ izlazi iz klasičnog  repertoara za gudački kvartet izvodeći  sa velikim uspehom dela savremenih autora : A. Vrebalov, B. Kovač, D. Despić, J. Mitrušić, M. Štatkić, I. Stefanović, S. Tikmayer, S. Seghedoni, M. Golo, N.Koskhin, E. Kiraly, I. Vilson, J. Trbojević, T.Andersson, S.Robinson,S. Vlajić,D.Vejnović, Lj.Nikolić, M.Mihajlović, A.Stepanović, A.Simić,  Hyekyung Lee….od kojih su pojedini autori posvetili svoja dela upravom ovom ansamblu.

“Najkreativniji odnosi su oni u kojima jedni druge podržavamo da budemo to što jesmo, prihvatamo rizike, teškoće, uspehe i eksperimente širom otvorenog srca i uma – da bismo zajedno rasli i stvarali. Samo u takvim okolnostima gledajući na proteklu deceniju zajedničkog rada, sa zahvalnošću znamo da jedni bez drugih nikada ne bismo stigli dovde. Da, ovu muziku kvartet TAJJ svira bolje nego što je ja čujem u mojoj mašti” (Aleksandra Vrebalov,2009.)

TAJJ nastupa na mnogim koncertima i festivalima u zemlji i inostranstvu: Nemačka, Holandija, Mađarska, Rumunija, Italija, Austrija, Francuska, R Hrvatska, Crna Gora i Republika Srpska, Danska,Švedska…..

„…..Klasa u svetu muzike, kvartet TAJJ, je sa jednim od najboljih koncerata ove godine doprineo ugledu Srbije.Sretan sklop okolnosti spojio je ove četiri upečatljive ličnosti koje se predaju muzici sa žarom, i koje uprkos svojoj individualnosti, uspevaju da u svom izvođenju budu izuzetno uigrane, pa i zbunjujuće prirodne…..“ (Michéle Fizaine,2010.)

Sa posebnim zadovoljstvom kvartet nastupa sa istaknutim solistima: S.Antunić (flauta), L.L.Aksin (flauta), V.Puškaš(oboa), A.Tasić (klarinet), Ž.Perišić (fagot), G.Marinković (fagot), N.Vasić (horna), M.Radić (horna), I.Marušević (kontrabas), R.Martinović (klavir), N.Bulatović (klavir), I.Kobal (klavir), B.Gorunović (klavir),U.Ovaskainen (klavir), E.Choi (klavir), J.Simon (klavir), V.K.Vitkay (sopran), D.Jovanović (sopran), S.Štulić (tenor), B.Jatić (bas), L.Nika (harmonika), T.Anderssohn (kontrabas), George Mihalache (cimbalo), Edin Karamazov (gitara)…..

„…Ozbiljnost članova ovog ansambla, strast prema kamernoj muzici, umetničko izvođenje, dokaz su ne samo produbljenog rada na partituri već i briga za plemenitu zvučnost kao i precizno tehničko izvođenje……“ (I.Ianku,2005.)