KINGS OF MUSIC 1

Sreda 10. jun 2015. 21h

Galerija Sinagoga

 

KINGS OF MUSIC 1

Koncert profesora FU povodom jubileja 50 godina Univerziteta u Nišu

 

 

PROGRAM

 

K. Debisi – Prelid za popodne jednog Fauna

mr Anđela Bratić, flauta
spec. Miloš Mijatović, klarinet
mr Ivan Novaković, klavirska saradnja

 

I. Stravinski – Italijanska svita za violinu i klavir
1. Introduzione
2. Serenata
3. Tarantella
4. Gavotta con due Variazioni
5. Scherzino
6. Minuetto e Finale

Stephan Grappelli – Rolls

dr Mina Mendelson, violina
Senka Simonović, klavirska saradnja

 

K. Debisi – Prelude br.5, book 2 – Bruyeres
F. Šopen – Sonata op.35 br.2 b-moll

Andrija Mamutović, klavir

 

Đ. Botesini – Koncert za kontrabas i orkestar br.2, h-moll, I stav
Đ. Botesini – Norma, Fantasia na Belinijevu temu

Ljubinko Lazić, kontrabas
Senka Simonović, klavirska saradnja

 

K. Babić – U mom kraju, Volim tvoje ruke, Vrana i orao

Trio Anima
mr Aleksandra Ristić,mecosopran
spec. Ana Veličković – Igić, flauta
spec. Ingrid Konard Janković, klavir