Klavirski duo MOKRANJAC

 

Ponedeljak 18. april. 2022.

Klavirski duo “Mokranjac”
Julijana Šulović
Maja Đogo

PROGRAM

Frederik Šopen
Poloneza A-Dur op. 40 br. 1

Fazil  Sej
Zimsko jutro u Istanbulu

Dalibor Đukić
Muzika za četiri ruke

Aram Hačaturjan
Valcer iz svite ,,Maskarada’’

Fransis Pulank
Sonata za četiri ruke
I Prelude
II Rustique
III Final

Svetislav Božić
San gospodara svetlosti
(posvećeno Nikoli Tesli)

Johanes Brams
Mađarske igre
Br.1 – Allegro molto g-mol
Br.2 – Allegro non assai d-mol
Br.4 – Poco sostenuto f-mol

Astor Pjacola
Oblivion
Libertango

BIOGRAFIJE

Julijana fotoJulijana Šučović, završila je niže i srednje obrazovanje u Muzičkoj školi “Josip Slavenski“ u Beogradu (klasa prof. Dragane Trajić), Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu (prof. Igor Lazko i Jasmina Gavrilović) i specijalizaciju i postdiplomske studije na Konzervatorijumu “P.I.Čajkovski“ u Moskvi (klasa prof. Mihaila Voskresenskog). Dobitnik je više prvih nagrada na nacionalnim takmičenjima. Kao solista i kamerni muzičar nastupala je na koncertima i festivalima u značajnim kulturnim centrima bivše Jugoslavije (Beograd, Zagreb, Ljublјana, Sarajevo, Ohrid…), kao i u mnogim evropskim zemlјama (Rusija, Estonija, Velika Britanija, Grčka, Rumunija, Italija). Snimala je za Radio i Televiziju Beograd, Televiziju Novi Sad i Radio Skoplјe. Autor je, scenarista i voditelј muzičkih emisija na RTSu – ciklusi o Mocartu, Bramsu, hronike BEMUS-a, portreti velikih umetnika kao što su J. Bašmet, G. Kremer, M. Majski… Snimila je i dva CD-a (muzika romantizma za klavir i čelo i muzika baroka za violinu i klavir). Angažovana je kao profesor – korepetitor u muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu i kao vanredni profesor na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, BiH.

Maja fotoMaja Đogo rođena je 1984. godine u Beogradu. Svoje prve korake u muzici započinje u Ukrajini 1993. godine. Po povratku iz inostranstva završava nižu muzičku školu Vladimir Đorđević u Beogradu, u klasi prof. Jelene Filotić  kao đak generacije. Srednje muzičko obrazovanje nastavlja u SMŠ Mokranjac, gde je i diplomirala, odjsek klavir u klasi prof. Božene Griner i prof. Zeljke Vorkapić 2002.g., takođe u Beogradu. Muzičku Akademiju Univerziteta u  Istočnom Sarajevu upisala je 2002. godine u klasi prof. Jokuthon Mihailović i diplomirala 2007.godine sa prosječnom ocenom 9,27. Magistarske studije upisuje i završava u klasi prof. Aleksandre Radosavljević. Tokom školovanja u nižoj školi, srednjoj školi kao i na osnovnim studijama ostvarila je mnogobrojne uspehe. Nastupala je na raznim koncertima, takmičenjima, festivalima i seminarima gde je osvajala nagrade, diplome i značajna priznanja. Pohađala je Majstorske kurseve kod renomiranih muzičkih pedagoga: mr Aleksandra Romanić, mr Jokuthon Mihailović (Srbija), mr Pavel Nersesjan ( Rusija), mr Aleksandar Šandorov ( Srbija), mr Jurij Kot (Ukrajina), mr Hinko Haas (Slovenija), mr Lili Petrović( Srbija), Mihail Rezek (Češka). Povodom svečanosti obeležavanja Dana Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2006. godine, rektor univerziteta dodeljuje Maji Plaketu Univerziteta za izuzetan uspeh (najviši ukupan prosek)  u toku osnovnih studija na Muzičkoj Akademiji. Pored solističkog angažovanja, nastupa aktivno u kamernim sastavima i ostvaruje saradnju sa mnogim kolegama. Za 17 godina pedagoškog rada ostvarila je zapažene rezultate osvojivši sa svojim učenicima preko 85 nagrada. Bila je član žirija mnogih pijanističkih takmičenja, festivala u zemlji i regionu. Od strane organizatora i članova komisije Međunarodnog takmičenja mladih pijanista Niš 2012. godine u mesecu martu, Maja dobija DIPLOMU za ostvarene visoke pedagoške rezultate u E, K, L kategoriji, disciplina klavir – kl. duo. Aktivni je član udruženja Muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga FBiH. Zaposlena je kao vanredni profesor  na Klavirskoj katedri Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.