Koncert solista i orkestra Škole za muzičke talente Ćuprija

Sreda 23. decembar 2015. 20h

Koncertno-izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a

 

Koncert solista i orkestra

Škole za muzičke talente Ćuprija

 

 

PROGRAM

 

A. Vivaldi – Koncert za 4 violine h-moll

Solisti: Manuel Ristić, I violina

Milica Stoilјković, II violina

Stefan Đorđević, III violina

Tamara Tanasković, IV violina

 

N. Rubinštajn – Preslica

Solista: Stojanka Pešić, violina

 

J. S. Bah – Koncert za 2 violine d-moll

Solisti:

I stav

Andrijana Durmišević, I violina

Milica Kostić, II violina

II  i  III  stav

Feđa Marković, I violina

Jovan Mitrović, II violina

 

B. Britn – Jednostavna simfonija

Allegro ritmico

Presto possibile – Pizzicato Sempre

Poco lento e pesente

Prestissimo con fuoco

Veliki orkestar škole

 

 

Program pripremili:

prof. Vladimir  Nikolić

prof. Igor Vasilјević

prof. Katarina Popović

 

Umetnički  rukovodilac:

prof. Dragan Đorđević

 

 

BIOGRAFIJA

Cuprija

Škola   za  muzičke  talente   u  Ćupriji  je  formirana  na  inicijativu Fakulteta  muzičke  umetnosti  u  Beogradu,  postoji  40  godina i  radi  po  unikatnom  Nastavnom  planu  i  programu. Tokom  desetogodišnjeg  školovanja  muzički  izuzetno  nadarena  deca  stiču  osnovno  i  srednje  –  kako  muzičko,  tako  i  opšte  obrazovanje. Iako  opsežan  i  nadasve  zahtevan,  nastavni  plan  je  posebno  prilagođen  muzički  nadarenoj  deci,  te  omogućava  praćenje  i  razvijanje  specifičnih  muzičkih  individualnih  sklonosti  i  sposobnosti.   Program  Škole  za  muzičke  talente  predviđa  isklјučivo  gudačke  instrumente  –  violinu,  violu,  violončelo  i  kontrabas.  Vrlo  je  visok  kriterijum  u  pogledu  prijema  učenika:  samo  najdarovitiji  mogu  postati  učenici  ove  prestižne  obrazovne  ustanove,  a  isti  kriterijumi  važe  i  za  same  nastavnike.  Nastavu  u  školi  izvode  profesori  sa  posebnom  preporukom  Fakulteta  muzičke  umetnosti  u  Beogradu.  Neki  od  njih  su  i  sami  univerzitetski  profesori,  proslavlјeni  pedagozi  ili  priznati  umetnici. Deca  odrastaju  u  uslovima  internatskog  smeštaja  tako  svoje  kompletno  muzičko  i  opšte  obrazovanje  stiču  na  jednom  mestu  i  u  atmosferi  –  prožetoj  muzikom.

Plakat SMT Cuprija WEB