Koncert studenata harmonike

Utorak 26. maj 2015. godine 20h
Koncert studenata sa katedre za harmoniku

 

PROGRAM

 

V. Bonakov – Simfonija br.2, I i II stav
Perica Jovanović
I godina, klasa: Nikola Peković

 

V. Bonakov – Simfonija br.2, III stav
Božidar Rajić
I godina, klasa: mr Milјan Bjeletić

 

B. Bartok – Allegro Barbaro
Miloš Stoimenov
III godina, klasa: Nikola Peković

 

J. Sibelijus/M.Bjeletić – Smreka
L. Pablo – Tango
Predrag Radisavlјević
III godina, klasa: mr Milјan Bjeletić

 

V. A. Mocart – 12 varijacija KV265
Milan Mišić
III godina, klasa: Nikola Peković

 

D. Skarlati – Sonata Es Dur
Aleksandar Knežević
III godina, klasa: mr Milјan Bjeletić

 

J.Gancer – Siluete, III stav
Stefan Beloica
IV godina, klasa: Nikola Peković

 

L. Pihlajama – Vilin konjic
Dino Sulјković
IV godina, klasa: mr Milјan Bjeletić

 

F. Anđelis – Ritmička kutija
Stefan Nikolić
Master akademske studije, klasa: Nikola Peković

 

S. Rahmanjinov – Barkarola
Marko Lukić
Master akademske studije, klasa: mr Milјan Bjeletić