KONKURS 2018.

Konkurs 2018 web

 

Fakultet umetnosti u Nišu raspisuje KONKURS za koncertne nastupe u 2018. godini u Koncertno-izložbenom prostoru FU.

Pravo učešća na konkursu imaju muzički umetnici koji su završili studije na nekom od umetničkih fakulteta u zemlji i inostranstvu.

Koncertna sezona FU podeljena je na prolećni (mart – jun) i jesenji deo (oktobar – decembar).

 

 

PRIJAVA

U prijavi za konkurs potrebno je dostaviti:

1. Formular Konkursa (preuzmite OVDE)

2. Fotografiju izvođača / ansambla (u visokoj rezoluciji i formatu JPG ili PNG)

 

Formular i fotografiju dostaviti u elektronskoj formi na mejl: kipkonkurs@artf.ni.ac.rs

 

Konkurs je otvoren do 28.02.2018. godine (do ponoći). Naknadne prijave se neće razmatrati.

 

Savet Konkursa će pregledati konkursni materijal, a učesnici konkursa će biti obavešteni putem
mejla ili kontakt telefona dok će rezultati konkursa biti objavljeni na sajtu Koncertne sezone FU.

Fakultet umetnosti u Nišu obezbeđuje koncertni prostor, produkciju i organizaciju koncerta,
medijsku promociju i štampani materijal kao i najavu na sajtu i društvenim mrežama Fakulteta.
Troškove honorara, transporta, boravka i ostalih troškova snose izvođači.

 

 

KONCERTNO-IZLOŽBENI PROSTOR FU

Detaljniji opis Koncertno – izložbenog prostora FU možete pogledati OVDE.