MAJ

Sreda 07. maj 2014. 20h

Zvuci gitare

Koncert studenata sa Katedre za gitaru

 

Utorak 13. maj 2014. 20h

Aleksandra Ristić, mecosopran

Ingrid Janković, klavir

 

Sreda 14. maj 2014. 20h

Veče francuskih kompozitora

Ženski hor SKC sa gostima

 

Utorak 20. maj 2014. 20h

DUO CRESCENDO

Vesna Petković, gitara

Bratislav Zatković, flauta

 

Sreda 21. maj 2014. 20h

TRIO PESANTE

Igor Vasiljević, violina

Aleksandar Jakovljević, violončelo

Tea Andrijić, klavir

 

Utorak 27. maj 2014. 20h

Koncert studenata flaute

Klasa: mr Anđela Bratić

 

Sreda 28. maj 2014. 20h

KLARINETSKI KALEIDOSKOP

Nastup studenata, u klasi spec. Miloša Mijatovića, koji su ostvarili značajne rezultate na državnim i internacionalnim takmičenjima.