Sećanje na Konstantina Babića i Paju Jovanovića

6

Četvrtak 14. decembar 2017. 19h

 

Izložba i koncert “Sećanje na Konstantina Babića i Paju Jovanovića”

 

PROGRAM

 

Kratkometražni film “Konstantin sa kompozitorom Babićem”

 

Žablja idila (stihovi Duška Radovića)
Tri madrigala (na stihove Vaska Pope iz zbirke Od zlata jabuka)
Mešoviti hor Fakulteta umetnosti u Nišu
mr Ivana Mirović, dirigent

 

Prepletum mobile (komad iz klavirskog ciklusa Preludi giocosi )
Bojana Babić, klavir
5. razred MŠ „Vatroslav Lisinski“,  klasa prof. Vlada Popović

 

Šašava pesma (stihovi Dragoslav Andrić)
mr Aleksandra Ristić, mecosopran
Ingrid Janković, klavir

 

Dijalog za violončelo i klavir
dr Nemanja Stanković, vilolončelo
mr Ivan Novaković, klavir

 

Pesma za tupavka (stihovi anonimni engleski pesnik)
Volim tvoje ruke (stihovi Oskara Daviča)
Prolog, Predlog, Epilog (stihove je napisao K. Babić)
Sećanje…
Vrana i orao (stihovi Ogdena Neša, prepev: Dragoslav Andrić)
TRIO ANIMA
mr Aleksandra Ristić, sopran
spec. Ana Veličković – Igić, flauta
Ingrid Janković, klavir