Trio flauta – Suzana Maročik, Karolj Maročik i Aleksandar Ružičić

Sreda 23. oktobar 2013. 20h

Koncertno – izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a

 

Program

 

A. Corelli – Sonata g-moll Op. 4 br.2
Preludio
Allemanda
Corrente

J. S. Bach – Troglasna invencija (sinfonija) g-moll BWV 797

G. B. Sammartini – Sonata d-moll
Adagio
Allegro
Largo
Allegro

Pauza

C. Stamitz – Trio G-dur
Allegro moderato
Andante
Rondo
Allegretto

L. van Beethoven – Menuetto

W. A. Mozart – Sonata D-dur
Allegro
Larghetto
Menuetto
Allegro

 

Biografije

 

Trio flauta u sastavu Suzana Maročik, Karolj Maročik i Aleksandar Ružičić egzistira od 2006.godine. Članovi trija naročito se posvećuju proširivanju literature  kroz prerade i transkripcije raznih dela za ovu vrstu kamernog ansambla (dve flaute i alt-pikolo flauta), kao  i njihovom izvođenju.

Suzana Maročik rođena 1963 godine, diplomirala  je flautu u Beogradu na FMU u klasi prof. Miodraga Azanjca. Od 1983 – 1987. kao član umetničkog ansambla „Hor flauta“ pod rukovodstvom Miodraga Azanjca, ostvaruje preko 80 koncerata i javnih snimaka. Izdata su dva CD-a u produkciji RTS-a sa izvođenjima ovog ansambla. Pedagogijom se bavi od 1986. i sa učenicima osvaja preko 120 nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima, od čega 98 prvih i specijalnih. Uzima učešće u radu žirija na flautskim takmičenjima i festivalima u Srbiji. Dobitnik je nagrada Saveza udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije za izuzetne pedagoške rezultate 1996. i 2002. Radi kao docent na Filološko – umetničkom fakultetu u Kragujevcu na predmetu Metodika nastave flaute i muzičkoj školi „Dr Vojislav Vučković“ u Čačku.

Karolj Maročik rođen 1961. godine. Flautu je diplomirao u Beogradu na FMU u klasi prof. Miodraga Azanjca.  Od 1978 – 1987. član je umetničkog ansambla „Hor flauta“ pod rukovodstvom Miodraga Azanjca. Sa ovim ansamblom je ostvario veliki broj koncerata i trajnih snimaka. Izdata su dva CD-a u produkciji RTS-a sa izvođenjima ovog ansambla. Osim toga, nastupa kao solista i kao član različitih kamernih sastava. Pedagogijom se bavi od 1983. Sa učenicima osvaja preko 90 nagrada. U toku devetogodišnjeg rada sa studentima, osvaja 49 nagrada  na domaćim i stranim takmičenjima. Dobitnik je nagrada Saveza udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije za pedagoške rezultate 1996. i 2000. Redovno održava seminare i kurseve u raznim gradovima Srbije i Crne Gore. Uzima učešće u radu žirija na mnogim takmičenjima flaute i kamerne muzike. Predaje flautu kao vanredni profesor na Filološko – umetničkom fakultetu u Kragujevcu.

Aleksandar Ružičić rođen 1974. godine. Srednju školu završio je u klasi prof. Karolja Maročika i diplomirao flautu  u Beogradu na FMU u klasi prof. Miodraga Azanjca. Ostvario je veliki broj solističkih i kamernih nastupa u najrazličitijim sastavima u zemlji i inostranstvu. Takođe je ostvario i značajan broj snimaka za RTS. Radio je kao solo pikolista Simfonijskog orkestra RTS-a i solo flautista Pozorišta na Terazijama kao i u operskom orkestru Narodnog pozorišta pod upravom velikog broja eminentnih dirigenata. Takođe nastupa i kao član orkestra Isidore Žebeljan. Specijalizirao je kamernu muziku na FMU u klasi prof. Gorana Marinkovića. Trenutno radi kao umetnički saradnik na Filološko – umetničkom fakultetu u Kragujevcu.